Mitsubishi Phương Nguyên

Bảng giá chi tiết các dòng xe

(*) Bảng giá được cập nhật từ website chính thức của Mitsubishi Phương Nguyên

NEW XPANDER CROSS

NEW XPANDER CROSS

 • XPANDER CROSS AT 670,000,000 VNĐ
NEW XPANDER

NEW XPANDER

 • XPANDER MT 555,000,000 VNĐ
 • XPANDER AT 630,000,000 VNĐ
NEW ATTRAGE

NEW ATTRAGE

 • ATTRAGE MT 375,000,000 VNĐ
 • ATTRAGE CVT 460,000,000 VNĐ
NEW OUTLANDER

NEW OUTLANDER

 • OUTLANDER 2.0 STD 825,000,000 VNĐ
 • OUTLANDER 2.0 PRE 950,000,000 VNĐ
 • OUTLANDER 2.4 PRE 1,058,000,000 VNĐ
NEW TRITON

NEW TRITON

 • 4x2 MT 600,000,000 VNĐ
 • 4x2 AT 630,000,000 VNĐ
 • 4x4 MT 675,000,000 VNĐ
 • 4x2 AT Mivec Premium 740,000,000 VNĐ
 • 4x4 AT Mivec Premium 865,000,000 VNĐ
 • Mivec 4x2 AT 2019 696,000,000 VNĐ
 • 4x2 MT 2019 558,000,000 VNĐ
 • 4x2 AT 2019 586,000,000 VNĐ
PAJERO SPORT

PAJERO SPORT

 • PAJERO SPORT D4x2 MT 827,500,000 VNĐ
 • PAJERO SPORT D4x2 AT 930,500,000 VNĐ
 • PAJERO SPORT G4x2 AT (STD) 1,092,500,000 VNĐ
 • PAJERO SPORT G4x2 AT 1,100,000,000 VNĐ
 • PAJERO SPORT G4x2 AT SE 1,150,000,000 VNĐ
 • PAJERO SPORT G4x4 AT (STD) 1,182,500,000 VNĐ
 • PAJERO SPORT G4x4 AT 1,250,000,000 VNĐ
.